Kulüpler – Elev Okulları

Kulüp Faaliyetleri

Tüm kademelerdeki öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen kulüp faaliyetlerimizdeki hedefimiz; akademik başarılarının yanı sıra, günlük yaşam becerileri, psikolojik dayanıklılık, sosyal ve kültürel gelişim ve toplumsal farkındalığı artırıcı etkinliklerle öğrencilerimizin yetişkinliğe daha donanımlı hazırlanmalarına olanak sağlayacak deneyimler sunmaktır.

Yaratıcı Drama Kulübü

Tüm kademelerde öğrencilerimizin katılımına açık olan; drama kulübü ile öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek etkinlikler planlanmaktadır. Drama eğitimi süreci boyunca da öğrencilerimizde; özgüven, empati, problem çözme, kendini ifade edebilme, karar verme, yaratıcılık, estetik, duygularının farkına varma ve ifade etme, sözlü-sözsüz ifade becerileri desteklenir.

Çevre Kulübü

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevreye sahip çıkmalarını çevreyi korumak için yeni çözümler bulmalarını ve bunları uygulamalarını sağlamayı hedefleyen kulübümüz; “Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” mottosu ile yaşanabilir dünya ve küresel iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturan okul içi ve toplum yararına projeler üretmeyi hedefler.

Spor

Voleybol, Futbol, Basketbol, atletizm, yüzme, cimnastik gibi farklı spor dalları (bireysel ve takım) ile öğrencilerimizde öz farkındalık becerilerini desteklemek, bedensel ve zihinsel gelişime katkıda bulunmak, psiko-motor gelişimini, gözlem ve analiz yeteneğini desteklemek, etkili iletişim becerileri ve işbirliğini desteklemek kulübümüzün hedeflerindendir.

Sanat Kulübü

Görsel, işitsel ve ritmik tüm sanat dallarına ilişkin olarak, öğrencilerimizde sanat kültürü oluşturmak, sevgisini desteklemek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek kulübümüzün temel hedefidir. Öğrencilerimize kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek, kendilerini farklı yöntemlerle ifade etme, özgün tasarımlar üretebilme, düşünme ve deneyimleme kapasitesini geliştirebilme, öz güvenini destekleme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliğini geliştirebilmeyi önemsiyoruz.

Kodlama Kulübü

Oyun temelli eğitim yaklaşımımız ile basit örüntü gruplarından karmaşık olanlara doğru devam eden kulüp faaliyetlerimiz, hikaye haritaları ile algoritmik düşünme becerisini, motor kabiliyetlerini geliştirmesini, mekanik düzeneklerin kurgularını erken yaşta deneyimleyen öğrencilerimiz neden – sonuç ilişkisini derinleştirirken, öğrenme performansı, sistematik düşünme ve günlük yaşamdaki sorun çözme becerileri desteklenir.

Lego Robotik Kulübü

Bilim ve teknoloji esaslı sağlam bir temel ve teknik mesleklerle ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen kulübümüz, öğrencilerimizin akademik başarı, ince motor becerileri, odaklanma ve sabretme, teknoloji bilgi ve becerisi, iletişim, sosyal beceriler, problem çözme, yaratıcılık, genel kültür, sonuç odaklılık ve üretkenlik becerilerini desteklemeyi hedeflemektedir. Kulüp faaliyetlerimizdeki çözüm ortağımız Bricks4Kidz® dir.

MindLab Akıl Oyunları Kulübü

Farklı yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmış, evrensel geçerliliği olan bilişsel, sosyal, duygusal ve etik alanlarda gelişimini destekleyen kulübümüzdür. Keşfetmekle başlayan metot, öğrenme ve öğrenilenleri günlük yaşam deneyimi ile amacına ulaşırken; öğrencilerimize takım olma, sorumluluk alma, disiplinli, azimli ve sabırlı olma, etkili iletişim kurma, geleceğe yönelik çıkarım yapabilme, mantıklı düşünme ve karar verme gibi becerileri kazandırmasını destekler.

Bilişim Teknolojileri Kulübü

Dijital dünyanın sınır tanımadığı iletişim çağında, dünya vatandaşlığı duygusunu geliştirmek kulübün temel hedeflerindendir. Dijital okuyazarlık, teknolojinin efektif kullanımı öğrencilerimizin hayatı ve insanları çok yönlü değerlendirip, bütünsel bakış açısı geliştirmesini amaçlar.

Oyun Terapisi Kulübü

Yaratıcılığınızı ortaya çıkardığınız, tüm etkinliklerdeki kazanımlarının oyun. Aracılığı ile kalıcılığını sağlamayı hedefleyen kulüp faaliyetleri ile öğrencilerimizin analiz etme, analitik düşünme,kıyaslama, mantık ilişkisi kurma, sıralama, sınıflama, sorumluluk alma, takım olma gibi birden fazla beceriyi kazandırmayı hedeflemekte; tüm akademik derslerde ve günlük hayat deneyimlerinde kişisel gelişimine katkı sunacak etkinlikle organize etmektedir.

İngilizce Drama Kulübü

Yabancı bir dil aracılığı ile yaratıcılığı geliştirme , estetik gelişimi sağlama , eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme kulübümüzün en hedefleridir...

İzcilik Kulübü

Öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, doğa koşullarında, doğadan öğrenen bireyler yetiştirmek, disiplinli, esnek ve özgüvenli olmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen açık hava kulübümüzdür. Doğayla iç içe, toplumsal yaşama uyuma sağlayan, belirli dönemlerde geziler ve kamplar düzenleyerek deneyimlerini artıran öğrencilerimiz, liderlik becerilerini de geliştirmektedir.

Bale Kulübü

Bale kulübü çalışmalarımızda, müzik duygusu, koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz uzman eğitimciler liderliğinde fiziksel eğitim ve disiplinle birlikte gelişirken, grup etkileşimi ile sosyal becerilerini destekler. Kulüp faaliyetlerimiz, sahne deneyimi ve sorumluluğu kazandırmayı hedeflemektedir.

PopArt Kulübü

Soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların, akım haline getirdikleri sanatla tanışmak isteyen öğrencilerimiz için olan kulübümüzdür. Resimsel soyutlama, popüler imgelerle şekiller oluşturma, kendi tarzında eserler yaratmak isteyen öğrencilerimizin yaratıcılık becerileri, estetik anlayışları, ışık, gölge ve farklı çizim teknikleri uzman eğitmenler tarafından desteklenmektedir.

Modern Dans Kulübü

Tüm dans branşlarının temelini oluşturan modern dans kulübümüzün temel hedefi tüm yaş gruplarımızdaki öğrencilerimize koordinasyon, esneklik ile disiplin ve özgüven kazandırmaktır. Modern Dans çalışmaları ile birlikte vücut estetiği yaratmak, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, grup içinde paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrenmek temel hedefimizdir.

E-posta
Hemen Ara