ORTAOKUL – Elev Okulları

DOKU Eğitim Modeli

Okullarımızda özgün olarak verilen Deneyim Odaklı Kişiselleştirilmiş Uygulamalı Eğitim Modeli, yeni nesil öğrenmeyi benimseyen uzman akademisyenler tarafından tasarlanmış; yetkinlik temelli, proje tabanlı, deneyimsel ve işbirlikçi öğrenme yöntemleri ile harmanlanarak kişiselleştirilmiştir. Yeni nesil öğrenmeyi benimseyen eğitimcilerimiz, öğrencinin “başarısının” birbiriyle ilişkili bir dizi yeterlilik gerektirdiğinin farkındadır. Bu yüzden, eğitim modelimiz ne sadece akademik becerilere ne de sadece iletişim ve işbirliğive eleştirel düşünmeyi geliştirmekle sınırlı değildir.

Çünkü çocuğa yardım, onun her yönden tanınabildiği koşullarda gerçekleşir. Her bir çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntemleri birbirinden farklıdır. Bu temel bilgilerden hareketle, ELEV Okullarında eğitim programlarının geliştirilmesinde birinci basamak olarak çocuğumuzun objektif kriterlere göre tanınması çıkış noktamız olmuştur.
Çünkü önce tanımamız, siz ailelere bu konuda bilgi vermemiz ve süreç içerisinde hem bizim hem de sizlerin gelişimi değerlendirmeniz için başlangıç noktasını bilmeniz önemlidir.

DOKU Eğitim Modeli, “yön bulma”, “yaratıcı bilgi birikimi”, “sağlam içerik bilgisi” ve “yerleşik başarı alışkanlıkları” üzerine kurgulanmıştır.

Doku’sal Eğitim İçeriği

Sosyal ve Duyusal Gelişim

Sosyal & Duygusal gelişim çocukların yaşam verimliliği için temel becerileri geliştirmesine yardımcı olan bir süreçtir. Hedefimiz, öğrencileri farkındalık, beyin bilimi, çatışma çözümü ve sosyal adalet konularında eğiterek, onların kendi iyilik hallerini geliştirme ve barışçıl olma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrencilerin zorlu duyguları fark etmelerine ve yönetmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına, çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmelerine ve inandıkları şey için ayağa kalkmalarına yardımcı olan yenilikçi ve ilgili bir sosyal ve duygusal öğrenme müfredatı geliştiririlmiştir.

Öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve duygusal yönleri, bilimsel verilere dayalı  test, envanter ve görüşmeler sonucunda belirlenir. Yıl boyunca gelişimi  yakından izlenir.

Yetenek Haritası

Marmara Üniversitesi Yardımcı Doç. Doktor Oktay Aydın tarafından geliştirilen sistemte; tüm öğrencilerin çoklu zeka kuramına dayalı baskın yetenek ve ilgi alanları 8 alanda incelenir, yetenek haritaları çıkarılır, ailelere bu konuda bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır. Bu aşamadan sonra tüm öğrencilerimizin “yetenek dersleri”ne girmesi sağlanır; ayrıca, baskın yetenek alanlarına göre“yetenek kulüpleri”ne yönlendirilir.

Böylece, tüm öğrenciler, hem testlerle hem de süreç içinde sürekli izlenmekte ve yeteneklerine yönelik düzenli olarak eğitim almaktadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Eğitim sistemimiz içerisinde ilkokul 1. sınıfta başlayıp 8.  Sınıfa kadar giderek yoğunlaşan bir programla uygulanır. İngilizce eğitiminde, ezber yöntemi yerine
deneyimleme, anlama ve ilişkilendirme yöntemlerinin ön planda olduğu bütünsel yaklaşım ile desteklenen İletişimsel Method (VAK) benimsenmiştir. İngilizce eğitimi, ana sınıfından itibaren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir. İlkokul seviyesinde 20 saatlik bir programla başlayan yabancı dil eğitimi, uluslararası kuruluşların kitapları ve online oyun uygulamaları ile desteklenmektedir.

Akademik Gelişim

Eğitim Öğretim Direktörü ’nün önderliğinde; İlkokul, Ortaokul, Yabancı Diller ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlerinin planlamaları ile tüm kademelerde eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Eğitim öğretim yılı boyunca, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan  Akademik Takvim ve Etkinlik Takvimi uygulanmaktadır. Sınav tarihleri eğitim yılının başında öğrencilerle paylaşılmaktadır. Derslerin yanı sıra, birbirinden farklı sportif ve sanatsal faaliyetler aktif  olarak sürdürülmekte; çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım  gerçekleşmekte; psikolojik danışmanlık/rehberlik hizmetleri ile eğitim koçluğu öğrencilerin sağlıklı ve farkındalığı yüksek bireyler olarak eğitim  almalarını sağlar.

Okul-veli-öğrenci arasındaki iletişim yüzyüze ve telefonla görüşmenin yanı  sıra Online Eğitim ve İletişim Portalı aracılığıyla gerçekleşir.

Zenginleştirilmiş Atmosfer

Çevresel zenginleştirme, sosyal ve algısal motor deneyimi ve öğrenmeyi geliştiren ve destekleyen bir ortam olarak tanımlanır. ELEV Okulları olarak akademik eğitimin yanı sıra, yeni nesil beklenti ve ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış, öğrenme ortamları, uygulama derslikleri, sosyalleşebilecekleri ortak alanlar, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışabilecekleri proje alanları ile öğrencilerimize günlük yaşam becerilerini de destekleyecek ortamlar oluşturulmuştur.

Öğrencilerimize işitsel, görsel ve kinestetik  öğelerle zenginleştirilmiş içerik ve  yöntemlerle eğitim verilir. Öğrencinin  kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesi sağlanır.

Bilişim & Yazılım

Öğrenciler yaş düzeylerine uygun olarak seçilen Scratch, Kodu Game Lab, Python gibi en gelişmiş programlama dillerini öğrenirler. Böylelikle öğrencilerin teknolojiyi çok daha akılcı bir şekilde kullanmaları ve teknoloji yaratmayı öğrenmeleri hedeflenir.

BİZE ULAŞIN BİLGİ AL
Tüm, soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İLETİŞİM
E-posta
Hemen Ara